Ordinance No.  567-2009

Ordinance requiring  all drivers of Jeepneys, FX-AUV,  FX Taxi’s, Motorized Tricycles and Pedicabs for hire to secure a Driver’s Identification Cards.   Please follow and like us:

Ordinance No. 07-188

07-188 – ISANG KAUTUSANG NAGTATADHANA NG MGA ALITUNTUNIN SA MGA REFRESHMENTS AT NEGOSYONG KAURI NITO NA NAKATAYO SA BAYAN NG ANGONO, LALAWIGAN NG RIZAL. Acts prohibited: 2. Par. 2 – Ipinagbabawal sa sinumang may-ari ng mga negosyo o hanapbuhay, tagapamahala, manager o tagapangasiwa na magpahintulot na gamitin ang kanyang lugar Read more : Ordinance No. 07-188