Ordinance No.  567-2009

Ordinance requiring  all drivers of Jeepneys, FX-AUV,  FX Taxi’s, Motorized Tricycles and Pedicabs for hire to secure a Driver’s Identification Cards.   Please follow and like us:

Ordinance No. 07-188

07-188 – ISANG KAUTUSANG NAGTATADHANA NG MGA ALITUNTUNIN SA MGA REFRESHMENTS AT NEGOSYONG KAURI NITO NA NAKATAYO SA BAYAN NG ANGONO, LALAWIGAN NG RIZAL. Acts prohibited: 2. Par. 2 – Ipinagbabawal sa sinumang may-ari ng mga negosyo o hanapbuhay, tagapamahala, manager o tagapangasiwa na magpahintulot na gamitin ang kanyang lugar Read more : Ordinance No. 07-188

Ordinance No. 074-1993

Ordinance No. 074-1993 – PAGBABAWAL  SA PAG-INOM NG ALAK SA PAMPUBLIKONG LUGAR  AT MGA  TINDAHAN WALANG PAHINTULOT UKOL DITO. Exception: Ang pag-inom sa pampublikong lugar ay maaaring maganap sa mga araw na mayroong pagdiriwang ng mga taong walang sapat na espasyo sa kanilang lugar  subalit kakailanganin ang pahintulot na nakasulat Read more : Ordinance No. 074-1993

Ordinance No. 02-293

Ordinance No. 02-293 – AN ORDINANCE DESIGNATING THE MUNICIPALITY’S PARKING AREA FOR MOTOR VEHICLE AND IMPOSING PARKING FEE THEREOF. Parking Areas: 1.Municipal Compound 2.Public Market Areas Space along Quezon Avenue cor. Capt. Blas Street and Col. Guido Street. Space beside Angono Public Market III, Capt. Blas Street. Designated area along Read more : Ordinance No. 02-293

Ordinance No. 09-567

Ordinance No. 09-567 – AN ORDINANCE REQUIRING ALL DRIVERS OF PASSENGER JEEPNEYS, FX-AUV,FX-TAXIS, MOTORIZED TRICYCLES AND PEDICABS FOR HIRE BASED WITHIN THE TERRITORIAL BOUNDARIES OF ANGONO, RIZAL TO SECURE A DRIVER’S IDENTIFICATION CARD AND IMPOSING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF AND FOR RELEVANT PURPOSES. Please follow and like us: