Ordinance No. 074-1993

Ordinance No. 074-1993 – PAGBABAWAL  SA PAG-INOM NG ALAK SA PAMPUBLIKONG LUGAR  AT MGA  TINDAHAN WALANG PAHINTULOT UKOL DITO. Exception: Ang pag-inom sa pampublikong lugar ay maaaring maganap sa mga araw na mayroong pagdiriwang ng mga taong walang sapat na espasyo sa kanilang lugar  subalit kakailanganin ang pahintulot na nakasulat mula sa Punong Baranggay o continue reading : Ordinance No. 074-1993

Ordinance No. 02-293

Ordinance No. 02-293 – AN ORDINANCE DESIGNATING THE MUNICIPALITY’S PARKING AREA FOR MOTOR VEHICLE AND IMPOSING PARKING FEE THEREOF. Parking Areas: 1.Municipal Compound 2.Public Market Areas Space along Quezon Avenue cor. Capt. Blas Street and Col. Guido Street. Space beside Angono Public Market III, Capt. Blas Street. Designated area along Quezon Avenue Street. Any other continue reading : Ordinance No. 02-293