Ordinance No.  567-2009

Ordinance requiring  all drivers of Jeepneys, FX-AUV,  FX Taxi’s, Motorized Tricycles and Pedicabs for hire to secure a Driver’s Identification Cards.  

Ordinance No. 07-188

07-188 – ISANG KAUTUSANG NAGTATADHANA NG MGA ALITUNTUNIN SA MGA REFRESHMENTS AT NEGOSYONG KAURI NITO NA NAKATAYO SA BAYAN NG ANGONO, LALAWIGAN NG RIZAL. Acts prohibited: 2. Par. 2 – Ipinagbabawal sa sinumang may-ari ng mga negosyo o hanapbuhay, tagapamahala, manager o tagapangasiwa na magpahintulot na gamitin ang kanyang lugar o puwesto ng hanapbuhay sa continue reading : Ordinance No. 07-188

Ordinance No. 074-1993

Ordinance No. 074-1993 – PAGBABAWAL  SA PAG-INOM NG ALAK SA PAMPUBLIKONG LUGAR  AT MGA  TINDAHAN WALANG PAHINTULOT UKOL DITO. Exception: Ang pag-inom sa pampublikong lugar ay maaaring maganap sa mga araw na mayroong pagdiriwang ng mga taong walang sapat na espasyo sa kanilang lugar  subalit kakailanganin ang pahintulot na nakasulat mula sa Punong Baranggay o continue reading : Ordinance No. 074-1993

Ordinance No. 02-293

Ordinance No. 02-293 – AN ORDINANCE DESIGNATING THE MUNICIPALITY’S PARKING AREA FOR MOTOR VEHICLE AND IMPOSING PARKING FEE THEREOF. Parking Areas: 1.Municipal Compound 2.Public Market Areas Space along Quezon Avenue cor. Capt. Blas Street and Col. Guido Street. Space beside Angono Public Market III, Capt. Blas Street. Designated area along Quezon Avenue Street. Any other continue reading : Ordinance No. 02-293

Ordinance No. 09-567

Ordinance No. 09-567 – AN ORDINANCE REQUIRING ALL DRIVERS OF PASSENGER JEEPNEYS, FX-AUV,FX-TAXIS, MOTORIZED TRICYCLES AND PEDICABS FOR HIRE BASED WITHIN THE TERRITORIAL BOUNDARIES OF ANGONO, RIZAL TO SECURE A DRIVER’S IDENTIFICATION CARD AND IMPOSING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF AND FOR RELEVANT PURPOSES.

Ordinance No. 09-579

Ordinance No. 09-579 – AN ORDINANCE PROHIBITING THE PASSAGE AND/OR ETRY OF ALL KINDS OF GARBAGE TRUCKS IN ALL STREETS AND THOROUGHFARES  OF THE MUNICIPALITY OF ANGONO, RIZAL EXCEPT THOSE PROVIDING SEVICES TO THE MUNICIPALITY.

Ordinance No. 09-569

Ordinance No. 09-569  AN ORDINANCE PRESCRIBING POSTING OF NOTICE AND INFORMATION REGARDING PROTECTION OF MINORS ON BUSINESS ESTABLISHEMENTS IN THE MUNICIPALITY OF ANGONO.

Ordinance No. 08-540

Ordinance No. 08-540 – AN ORDINANCE PRHIBITING AND PENALIZING PILFERAGE AND THEFT OF PUBLIC UTILITIES (Anti-Public Utility, Lines and Materials Theft Ordinance of 2008) It shall be unlawful to for any person to cut, slice, separate, split or remove any cable, line or material from a tower, pole and other installation, place or site wherein continue reading : Ordinance No. 08-540

Ordinance No. 04-373

Ordinance No. 04-373 – KAUTUSANG NAGTATAKDA NG PANUNTUNAN SA PAGLALAGAY NG CONSTRUCTION MATERIALS O ANUMANG BAGAY NA MAKAKASGABAL SA ALINMANG PAMPUBLIKONG KALSADA AT SIDEWALK AT NAKTATAKDA NG PARUSA SA APAGLABAG AT PARA SA IBA PANG LAYUNIN.

Ordinance No. 125-1995

Ordinance No. 125-1995 –  AN ORDINANCE PRESCRIBING NORMS IN THE HEALTH REGULATION OF PERSONS WORKING IN ANY BEER HOUSE, BEER GARDENS, RESTAURANTS, SING-ALONG JOINTS AND THE LIKE BEFORE THEY ARE ISSUED MUNICIPAL HEALTH OFFICERS HEALTH CLEARANCE AND MAYOR’ PERMIT.