Ordinance No.  567-2009

Ordinance requiring  all drivers of Jeepneys, FX-AUV,  FX Taxi’s, Motorized Tricycles and Pedicabs for hire to secure a Driver’s Identification Cards.

 

Ordinance No. 07-188

07-188 – ISANG KAUTUSANG NAGTATADHANA NG MGA ALITUNTUNIN SA MGA REFRESHMENTS AT NEGOSYONG KAURI NITO NA NAKATAYO SA BAYAN NG ANGONO, LALAWIGAN NG RIZAL.

Acts prohibited:

 1. 2. Par. 2 – Ipinagbabawal sa sinumang may-ari ng mga negosyo o hanapbuhay, tagapamahala, manager o tagapangasiwa na magpahintulot na gamitin ang kanyang lugar o puwesto ng hanapbuhay sa mga paglalaro ng madyong, baraha, sugal o anumang kuwarto nito o kaya ay gawin itong parang cabaret, club, cocktail lounge at iba pang mga bagay na lisya sa layunin ng nabanggit na establisimiyento.
 2. Sek 3. – pagsunod sa mga sumusunod na regulasyon:
 3. Kailangang maliwanag at maaliwalas ang loob at labas na ang tanging ilaw na gagamitin ay flourecent (daylight) o kaya ay incandescent bulb o mga ilaw na kasing liwanag nito;
 4. Walang kurtinang panabing o kya ay magkaroon ng dibisyon, cubicle o inter room sa loob na maaaring pagkublihan;
 5. May sariling palikuran;
 6. 4. – serbidora ay bawal tumeybol, makisalo, humalo, makipag-romansa o makipagharutan sa  mga kostumer om parukyano;
 7. Sek 5. – serbidora ay hindi maaaring uminon ng beer o anumang uri ng inuming nakalalasing sa loob ng nasabing lugar na kanyang pinaglilingkuran;
 8. 6 – Ang pagbili o  pag-inom ng beer o anumang uri ng inuming nakalalasing sa loob ng nasaning lugar ay hindi dapat lumampas ng 12:00 ng gabi;
 9. 7. – Kailangang may paskil tungkol sa pagbabawal  sa pagbili ng beer o anumang nakalalasing sa mga wala pang  18 taong gulang;

Ordinance No. 074-1993

Ordinance No. 074-1993 – PAGBABAWAL  SA PAG-INOM NG ALAK SA PAMPUBLIKONG LUGAR  AT MGA  TINDAHAN WALANG PAHINTULOT UKOL DITO.

Exception:

Ang pag-inom sa pampublikong lugar ay maaaring maganap sa mga araw na mayroong pagdiriwang ng mga taong walang sapat na espasyo sa kanilang lugar  subalit kakailanganin ang pahintulot na nakasulat mula sa Punong Baranggay o Punong Bayan.

 

Ordinance No. 02-293

Ordinance No. 02-293 – AN ORDINANCE DESIGNATING THE MUNICIPALITY’S PARKING AREA FOR MOTOR VEHICLE AND IMPOSING PARKING FEE THEREOF.

Parking Areas:

1.Municipal Compound

2.Public Market Areas

 1. Space along Quezon Avenue cor. Capt. Blas Street and Col. Guido Street.
 2. Space beside Angono Public Market III, Capt. Blas Street.
 3. Designated area along Quezon Avenue Street.
 4. Any other public land or street as may designated by the municipal mayor.

Ordinance No. 09-567

Ordinance No. 09-567 – AN ORDINANCE REQUIRING ALL DRIVERS OF PASSENGER JEEPNEYS, FX-AUV,FX-TAXIS, MOTORIZED TRICYCLES AND PEDICABS FOR HIRE BASED WITHIN THE TERRITORIAL BOUNDARIES OF ANGONO, RIZAL TO SECURE A DRIVER’S IDENTIFICATION CARD AND IMPOSING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF AND FOR RELEVANT PURPOSES.

Ordinance No. 09-579

Ordinance No. 09-579 – AN ORDINANCE PROHIBITING THE PASSAGE AND/OR ETRY OF ALL KINDS OF GARBAGE TRUCKS IN ALL STREETS AND THOROUGHFARES  OF THE MUNICIPALITY OF ANGONO, RIZAL EXCEPT THOSE PROVIDING SEVICES TO THE MUNICIPALITY.