Isang higanteng pagbati sa mga taga-Angono pumasa sa Philippine Nurse Licensure Examination 2023 na sina:

Jeb Allen Mendiola, RN
Kellie Manlapaz, RN