Ordinance No. 93-94 –  ILLEGAL PARKING

Nagbabawal  sa mga driver o may-ari sa pagpaparada ng anumang uri ng sasakyan sa alin mang bahagi ng mga pangunahing kalye o daan at mga tulay at paggamit nito bilang talyer, tindahan at iba pang kauri nito.