Paghahanda sa parating na Super Typhoon Betty (Mawar). Kasama ang MDRRM Council.

Mag ingat. Maging handa at alerto po tayong lahat. 🫰🏻