Regional Lead School for the Arts in Angono Recital

05/30/2023- personal na tinunghayan ni Mayor Jeri Mae Calderon ngayong Martes ng umaga sa Angono Gymnasium ang isa sa mga pagtatanghal ng mga mag-aaral ng Regional Lead School for the Arts in Angono o RLSAA na bahagi ng kanilang taunang
Pagbubungsod o recital na nagtatampok ng kanilang mga sining at talento.

đź“· Bernard Laca Jr.
PIO | Angono News

Posted in ANGONO NEWS.