Sa mga magpapa-rehistro ng sasakyan o motor, meron tayong LTO nasa Keep Moving Avenue lang. Hindi na lalayo pa, wala pa gaanong pila.