Buwanang Misa sa munisipyo ng Angono, Biyernes, Oct. 20, 2017

Tuwing ikatlong Biyernes bawat buwan, nagsasagawa ng Misa ang lokal na pamahalaan ng Angono para sa mga empleyado nito.

Bahagi ito sa programang espiritwal at pagpapanibagong-hubog pangmoral at emosyonal upang mapabuti ang serbisyo publiko.

Pagkatapos din ng Misa ay binibendisyunan at inaalayan ng panalangin ang may mga kaarawan o anniversary.

Dati, sa maliit na lobby ginagawa ang Misa.

Pero ngayong maganda at malaki na ang bagong munisipyo, nagiging maaliwalas na ang malawak na bulwagan sa likod ng munisipyo upang pagdausan ng Misa, o anumang pampublikong pulong o aktibidad. (Teksto ni Richard R. Gappi)

Posted in ANGONO NEWS.