Bilang mga katuwang ng lokal na pamahalaan sa kampanya laban sa ilegal na droga, nanumpa kay Mayor Jeri Mae Calderon ang mga kabataang kinatawan ng CAISA CA – BIDA (Coalition Against Illegal Substance Abuse- Coalition of Angono, Buhay Ingatan Droga Ayawan) sa Barangay Mahabang Parang sa pangunguna ng kanilang pangulo na Kenn Ivan Leses.

Panunumpa kay Mayor Calderon