Ang Filipino Youth Day ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 19 sa bisa ng Proklamasyon Blg. 75, na nilagdaan noong Hunyo 19, 1948 ni Pangulong Elpidio Quirino noon.

Binigyang-diin sa proklamasyon na ang pambansang bayani na si Jose Rizal, na ang kaarawan ay sa parehong araw, ay palaging tinutukoy ang kabataang Pilipino bilang pag-asa ng bayan, lalo na sa kanyang mga akda.