Isang higanteng pagbati sa mga taga-Angono pumasa sa Philippine Architectural Licensure Examination 2023 na sina:

Arch. Justin Galletes
Arch. Daniel Blancaflor
Arch. David Sebastian Diestro
Arch. Katherine Nicole Censon