TINGNAN | Iginawad ang sertipiko ng pagkilala kay Mayor Jeri Mae Calderon ni Angono Tennis Club president, Soledad Turton ngauong umaga ng Lunes, May 29, 2023 para sa partisipasyon at suporta ng punong bayan sa mga aktibidad ng Tennis Club.