ANUNSYO | Mayroon tayong LIBRENG Insulin (Insuget 70/30) sa ating mga Health Center sa bayan. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga midwife o nurse ng barangay health center na inyong nasasakupan para sa gamot na ito.

Pakidala lamang ang inyong reseta.