Life Coaching with Pastor Dilbert Cortez: The Power of Vision

TINGNAN | (Feb17’2023) Ngayong Biyernes ng Umaga ay aktibong nakinig at dumalo sa Life Coaching with Pastor Dilbert Cortez ang mga empleyado, Interns at J. O. ng Tanggapan ng Turismo.

Ang Paksa : The Power of Vision

Ang programang ito ay bahagi ng misyon ng PMAC o Philippine Ministers Advisory Council sa Pamahalaang Bayan ng Angono.

Posted in ANGONO NEWS.