ANUNSYO | Simula bukas, Pebrero 21, 2023 ipapamahagi na ang MOVIE PASS para sa mga nag-apply na mga senior citizens at PWDs.

Ang movie pass ay makukuha sa Tanggapan ng KKK mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00am to 5:00pm.