Public Announcement mula sa Office of the Senior Citizen Affairs (OSCA):

Patuloy pa rin ang data gathering ng NATIONAL COMMISSION for SENIOR CITIZENS at dahil dito kinakailangang mag register ng ating mga seniors na may edad 80 pataas. Pwede ito gawin sa pamamagitan ng ONLINE o kaya’y mag fill-up ng NCSC Data Form at ipasa sa tanggapan ng OSCA para sa encoding o registration.

Bukas ang opisina mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00am to 5:00pm.