Unang Municipyo sa Rizal na may ECPay. Salamat Globe! Maglagay narin tayo sa Public Market. 🫰🏻