Ordinance No. 04-373 – KAUTUSANG NAGTATAKDA NG PANUNTUNAN SA PAGLALAGAY NG CONSTRUCTION MATERIALS O ANUMANG BAGAY NA MAKAKASGABAL SA ALINMANG PAMPUBLIKONG KALSADA AT SIDEWALK AT NAKTATAKDA NG PARUSA SA APAGLABAG AT PARA SA IBA PANG LAYUNIN.