Ordinance No. 09-575. – ORDINANCE ON STRAY ANIMALS

Ordinance No. 09-575.  – ORDINANCE ON STRAY ANIMALS

Paghuli sa mga hayop na gala o gumagala sa kalsada tulad ng aso, pusa, kambing baka, kalabaw at iba hayop na gumagala sa kalsadao pampublikong lugar.

Posted in ORDINANCES.